Het leukste uitje voor je hond          
         Wij maken honden blij                     Hondenuitlaatservice de Bollenstreek                 

Wees een maatje - geen Alpha!

Op dit moment ben ik bezig met de opleiding Kynologisch Instructeur bij de Martin Gaus Academie in Lelystad. Eigenlijk vind ik dat er al genoeg 'hondentrainers' zijn maar gezien dat zich in Nederland iedereen ook zonder opleiding en keurmerk een 'hondentrainer' mag noemen en dit ook gewoon nog ouderwets mag gebeuren (dominantie-theorie, slipkettingen enzovoort) wil ik er toch proberen om iets te veranderen.  Het duurt zeker nog even totdat ik mijn opleiding heb afgerond en het liefst wil ik ook nog de opleiding hondengedragstherapeut gaan volgen.  Uiteindelijk vind ik het belangrijker om hiermee honden en mensen te helpen, het geld verdienen staat hier voor mij achteraan.  

Wees een maatje - geen Alpha! Voor een geweldvrij (honden)leven - geïnspireerd door #PositiveRocks een campagne van de IBH e.V. Duitsland en Europa H o n d v r i e n d e l i j k   t r a i n e n 

 -   W i j   w e r k e n   v o o r a l     m e t   p o s i t i e v e   b e k r a c h t i g i n g 
 -   W i j   b e l o n e n   h o n d e n   g e w e n s t   g e d r a g 
 -   W i j   b e l o n e n   h o n d e n   a f w i s s e l i n g s r i j k   e n   p a s s e n d   b i j   z i j n   b e h o e f t e s 
 -   W i j   g a a n   r e s p e c t v o l   m e t   h o n d e n   e n   m e n s e n   o m 
 -   W i j   w e t e n   d a t   h o n d e n   a l t i j d   l e r e n   e n   t r a i n e n   n i e t   a l l e e n   v o o r   h e t   d a g e l i j k s e   l e v e n   m a a r   o o k   i n   h e t   d a g e l i j k s e   l e v e n 
 -   W i j   n e m e n   d e   e m o t i e s   v a n   d e   h o n d   w a a r   e n   t r a i n e n   p a s s e n d   b i j   d e z e .   W i j   h o u d e n   o n s   c o n t i n u   b e z i g   m e t   d e   l i c h a a m s t a a l   v a n   d e   h o n d 
 -   W i j   l e t t e n   o p   d e   b a l a n s   v a n   s p a n n i n g   e n   o n t s p a n n i n g   b i j   d e   h o n d   -   t i j d e n s   t r a i n i n g   e n   o o k   i n   h e t   d a g e l i j k s e   l e v e n   -   t e   v e e l   p r i k k e l s   z i j n   e e n   v a n   d e   g r o o t s t e   r e d e n e n   v o o r   o n g e w e n s t   g e d r a g 
 -   W i j   l e r e n   h o n d e n   a l t e r n a t i e f   g e d r a g   a a n   o m   o n g e w e n s t   g e d r a g   m i n d e r   v a a k   t e   l a t e n   z i e n 
 -   D o o r   g o e d   m a n a g e m e n t   v o o r k o m e n   w i j   o n g e w e n s t   g e d r a g   
 -   W i j   o n d e r b r e k e n   o n g e w e n s t   g e d r a g   n i e t   d o o r   o m   d e   h o n d   t e   l a t e n   s c h r i k k e n ,   w i j   b e p e r k e n   d o o r   h e t   a a n l e r e n   v a n   a l t e r n a t i e v e n   
 -   W i j   l e v e r e n   m a a t w e r k   p a s s e n d   b i j   d e   m e n s - h o n d   r e l a t i e .   
 -   W i j   w e r k e n   n a u w   s a m e n   m e t   d i e r e n a r t s e n ,   f y s i o t h e r a p e u t e n   e n   a n d e r e   h o n d e n p r o f e s s i o n a l s   e n   w i s s e l e n   o n s   m e t   a n d e r e   h o n d e n i n s t r u c t e u r s   u i t 
 -   H o n d e n   m e t   g e d r a g s p r o b l e m e n   h e l p e n   w i j   z o   s n e l   e n   z o   g o e d   a l s   m o g e l i j k 
 -   W i j   z o e k e n   b i j   h o n d e n   m e t   a g r e s s i e f   o f   a n g s t i g   g e d r a g   n a a r   d e   o o r z a a k  
-   W i j   l a t e n   o n s   r e g e l m a t i g   b i j s c h o l e n

    

H o e   w i j   n i e t   t r a i n e n   e n   w a t   w i j   n i e t   d o e n :   P r i n c i p e s : 
-   W i j   b o u w e n   g e e n   m u r e n   m e t   " N e e ! " 
 -   W i j   g e b r u i k e n   g e e n   h a r d   " N e e ! "   a l s   o n d e r b r e k i n g s   s i g n a a l   
 -   W i j   r u k k e n   n i e t   a a n   d e   l i j n 
 -   W i j   g e b r u i k e n   g e e n   T e l e t a c , -   s t e k e l , -   o f   j a g d   l i j n e n   z o n d e r   s t o p 
 -   W i j   g e b r u i k e n   g e e n   h a l s b a n d e n   w e l k e   o p   s e n s i b l e   d e l e n   v a n   d e   n e k   i n w e r k e n ,   v o o r a l   g e e n   h a l s b a n d e n   w e l k e   s t r a n g u l e r e n   o f   s l i p k e t t i n g e n 
 -   W i j   g e b r u i k e n   g e e n   a n t i - b l a f   h a l s b a n d e n   e n   g e e n   s p r a y   h a l s b a n d e n   e n   w i j   a d v i s e r e n   d e z e   o o k   n i e t 
 -   W i j   g e b r u i k e n   g e e n   s l e u t e l ,   d i s c s   o f   b l i k k e n   o m   h o n d e n   t e   l a t e n   s c h r i k k e n   
 -   W i j   g e b r u i k e n   g e e n   w a t e r p i s t o l e n ,   s p r a y   f l e s s e n   o f   a n d e r e   d i n g e n   o m   o n g e w e n s t   g e d r a g   t e   s t o p p e n 
 -   W i j   n e g e r e n   h o n d e n   n i e t   v o o r   e e n   l a n g e r e   t i j d   o m   t e   m a a t r e g e l e n   
 -   W i j   o n t h o u d e n   g e e n   v o e r   o f   w a t e r   e n   z i j n   t e g e n   u i t s l u i t e n d   m e t   d e   h a n d   v o e r e n 
 -   W i j   c o r r i g e r e n   h o n d e n   n i e t   m e t   v i n g e r s   k n i p p e n ,   n e k g r e e p ,   w e g d u w e n ,   s n u i t g r e e p   o f   n a a r   b e n e d e n   d u w e n 
 -   W i j   k w e l l e n   d e   h o n d   n i e t   l i c h a m e l i j k   o f   a n d e r s 
 -   W i j   g e b r u i k e n   g e e n   z o g e n a a m d e   A l p h a - r o l   o f   g o o i e n   d e   h o n d   o p   z i j n   r u g ,   w i j   g e b r u i k e n   o o k   g e e n   d o m i n a n t i e - o p v o e d i n g s m e t h o d e n   
 -   W i j   d o e n   h o n d e n   g e e n   p i j n .   D i t   b e t e k e n d   d a t   w i j   g e e n   p i j n p r i k k e l s   g e b r u i k e n   o m   d e   h o n d e n   t e   t r a i n e n 
 -   W i j   g e b r u i k e n   g e e n   h u l p m i d d e l e n ,   w e l k e   p i j n   v e r o o r z a k e n :   w i j   b r e n g e n   s l e e p l i j n e n   n i e t   a a n   e e n   h a l s b a n d   a a n   m a a r   a a n   e e n   t u i g j e   e n   w i j   g e b r u i k e n   g e e n   t u i g e n   w e l k e   d o o r   t r e k k e n   p i j n   v e r o o r z a k e n ,   -   W i j   b i e d e n   g e e n   g r o e p e n   o f   c u r s u s s e n   a a n   w a a r   d e   h o n d e n   o n d e r   z i c h   e n   o p   z i c h   z i j n   g e s t e l d   e n   h e t   " o n d e r   z i c h " r e g e l e n .  
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info